Đội ngũ giảng viên

line

----- Ban chủ nhiệm khoa -----

Các đề tài nghiên cứu khoa học:

TT Tên đề tài nghiên cứu/Lĩnh vực ứng dụng Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ,ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Áp dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan trong các ngành Khoa học xã hội 2010 Cấp trường Đồng chủ nhiệm
2 Áp dụng lý thuyết sinh thái trong công tác xã hội với cá nhân vào một trường hợp cụ thể 2011 Cấp trường Chủ nhiệm
3 Tìm hiểu những mong muốn của sinh viên đối với giảng viên trường Đại học Văn Hiến 2012 Cấp trường Chủ nhiệm

Các đề tài nghiên cứu khoa học:

TT Tên đề tài nghiên cứu/Lĩnh vực ứng dụng Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ,ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Giới và gia đình

Sách và tài liệu tham khảo cho sinh viên:

TT Tên sách/ Tài liệu Nhà xuất bản Năm Chủ biên
1 Tú Xương, con người và nhà thơ Nxb Văn học 1960 Trần Thanh Mai
2 Những vấn đề gíao dục học Nxb Văn học 1983 Võ Thuần Nho
3 Tâm lý học giao tiếp ĐH mở bán công 1993 Trần Tuấn Lộ
4 Nguyễn Đình Chiểu,lá cờ đầu của nền văn học yêu nước cuối thế kỷ 19 Nxb phổ thông 1960 Trần Thanh Mại

Các đề tài nghiên cứu khoa học::

TT Tên đề tài nghiên cứu/

 

Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ,

 

ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Ảnh hưởng của giáo dục thực dân mới Mỹ ở Miền Nam Việt nam 1980 Bộ gíao dục Một tác giả trong các tác giả của đề tài
2 Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức 1996 Thành phố HCM Chủ biên
3 Con người Việt Nam hiện nay và vấn đề định hướng giá trị cho nó 1995 Hội nghị quốc tế Chủ biên
4 Xã hội hóa giáo dục ở TPHCM: cơ sở lý luận, thực trạng , giải pháp   Thành phố HCM Chủ biên

Các đề tài nghiên cứu khoa học:

Các bài báo - tạp chí:

TT Tên công trình Tác giả Nơi công bố Năm công bố
1 Các yếu tố gây stress cho giáo viên mầm non quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh Tác giả Tạp chí Tâm lý học xã hội 02/2014
2 Nghiên cứu stress của giáo viên mầm non trên địa bàn quận Phú Nhuận – Tp HCM Tác giả Tạp chí khoa học Đại học Văn Hiến 05/2014
3 Mức độ stress ở giáo viên mầm non quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh Tác giả Hội thảo tâm lý học học đường 08/2014
4 Ứng phó với stress của giáo viên mầm non quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh Tác giả Tạp chí khoa học Đại học Văn Hiến 11/2014
5 Xây dựng thang đó đánh giá hành vi bạo lực đối với trẻ em của giáo viên trong nhà trường mầm non Tác giả Tạp chí khoa học Đại học Văn Hiến 03/2015
6 Các tác nhân gây stress ở giáo viên mầm non Tác giả Tạp chí tâm lý học 09/2015
7 Cách ứng phó với stress ở giáo viên mầm non Tác giả Tạp chí tâm lý học 10/2015
8 Mối quan hệ giữa các tác nhân gây stress và trải nghiệm stress ở giáo viên mầm non Tác giả Tạp chí tâm lý học xã hội 10/2015

Sách và tài liệu tham khảo cho sinh viên:

TT Tên sách/ Tài liệu Nhà xuất bản Năm Chủ biên
1 Tiếng Việt thực hành Giáo Dục 2013 Bùi Minh Toán, Lê A, Đỗ Mạnh Hùng
2 Tiếng Việt thực hành Tp. HCM 1998 Hà Thúc Hoan
3 Tiếng Việt thực hành Giáo Dục 1998 Đặng Ngọc Lệ – Nguyễn Kiên Trường
1 Giáo trình văn học Phương Tây Giáo Dục 2011 Lê Huy Bắc
2 Lịch sử văn học thế giới (Tập 2,3) Văn học và TTNC QH 2012, 2014 Viện M. Gorki
3 Lịch sử văn học Anh Quốc… Văn hóa thông tin 2006 Micheal Alexander (Cao Hùng Lynh dịch)
1 Lí luận văn học (3 tập) ĐH Sư Phạm 2008,2012 Phương Lựu, TrầnĐình Sử, La Khắc Hòa….
2 Lý luận văn học nhập môn ĐH Quốc gia Tp. HCM 2010 Huỳnh Như Phương
3 Lý luận văn học Văn học 2009 Wellek và Warren

Sách và tài liệu tham khảo cho sinh viên:

TT Tên sách/ Tài liệu Nhà xuất bản Năm Chủ biên
1 Kỹ năng giao tiếp Hà Nội 2007 Chu Văn Đức
2 Tâm lý học Đại cương Đại học Sư Phạm 2012 Huỳnh Văn Sơn
3 Tâm lý học Xã hội Đại học Sư Phạm 2011 Trần Quốc Thành
4 Những thực nghiệm trong tâm lý học xã hội ĐHQG Hà Nội 2008 Trần Thị Minh Đức
5 Các học thuyết về nhân cách Văn hóa thông tin 2007 Barry D.Smith và Harold J.Vettter
6 Vấn đề nhân cách trong tâm lý học ngày nay Giáo dục 2007 Đào Thị Oanh

Các đề tài nghiên cứu khoa học:

Sách và tài liệu tham khảo cho sinh viên:

Các đề tài nghiên cứu khoa học:

TT Tên đề tài nghiên cứu/Lĩnh vực ứng dụng Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ,ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 “Hình thành ở học sinh 6 tuổi tinh thần trách nhiệm trong việc làm trực nhật lớp” 1982 Cấp cơ sở Chủ nhiệm đề tài
2 “Hình thành ở học sinh 6 tuổi việc tự học có kỷ luật” 1983 Cấp cơ sở Chủ nhiệm đề tài
3 Cải tiến nội dung chương trình và phương pháp tổ chức thực hành thực tập trong trường sư phạm mầm non 1998 Cấp trường Cộng tác viên
4 Bước đầu tìm hiểu kết quả đào tạo của trường CĐSPMG TW3 2000 Cấp Bộ Chủ nhiệm đề tài
5 Cải tiến nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy trong trường sư phạm theo hướng sư phạm tích hợp 2001 Cấp Thành Phố Cộng tác viên
6 Nghiên cứu biên soạn giáo trình đào tạo giáo viên mầm non trình độ cao đẳng nhóm các môn cơ sở 2005 Cấp Bộ Chủ nhiệm đề tài
7 Đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ giảng viên Trường CĐSP Mẫu giáo TW3 2010 Cấp Bộ Cộng tác viên

Sách và tài liệu tham khảo cho sinh viên:

STT Tên sách Loại sách Nhà Xuất Bản Năm phát hành Chủ biên Tham gia
1 Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy địa lý kinh tế – địa phương GT ĐHSP TP.HCM 1986 x
2 Địa lý KT-XH Việt Nam GT Viện ĐH M HN 1994 x
3 Địa lý KT-XH Việt Nam GT ĐHSP TP.HCM 1995 x
4 Địa lý KT-XH Việt Nam GT ĐHSP Huế 1996 x
5 Địa lý KT-XH Việt Nam (Vùng) GT ĐHSP TP.HCM 1997 x
6 Địa lý du lịch GT XB TP.HCM 1997 x
7 Địa lý KT-XH Đại cương GT ĐHSP TP.HCM 1997 x
8 Con người và môi trường GT TP. HCM 1997 x
9 Địa lý trong trường học (tập 1) TK NXB Giao dục 2001 x
10 HD ôn tập, trả lời câu hỏi giải BT, TH kỹ năng môn Địa lý HD NXB .TP.HCM 2001 x
11 Địa lý trong trường học (tập 2) TK NXB GD 2002 x
12 Giáo dục môi trường GT NXB Giao dục 2002 x
13 Địa lý KT-XH Việt Nam (tập 2) GT ĐHSP TP.HCM 2002 x x
14 Thuật ngữ vế khoa học trái đất (Anh – Pháp – Việt) TK NXB ĐHQG TPHCM 2003 x
15 Địa lý KT – XH Việt Nam GT ĐHSP 2004 x
16 Hoạt động giáo dục môi trường trong môn địa lý ở trường phổ thông GT NXB GD 2004 x
17 Địa lý các tỉnh, thành phố Việt Nam, tập 5 TK NXB GD 2005 x
18 Địa lý các tỉnh, thành phố Việt Nam, tập 6 TK NXB GD 2006 x
19 Địa lý lớp 12 chương trình phân ban thí điểm Ban KHXH SGK NXBGD 2006 x
20 Địa lý lớp 12 chương trình phân ban thí điểm .Ban KHTN SGK NXBGD 2006 x
21 Địa lý lớp 12 chương trình phân ban ,ban cơ bản SGK NXBGD 2008 x
22 Địa lý lớp 12 chương trình phân ban, ban nâng cao SGK NXBGD 2008 x

Sách và tài liệu tham khảo cho sinh viên:

TT Tên sách/ Tài liệu Nhà xuất bản Năm Chủ biên / Tác gỉa
1 Lịch sử văn học như là sự thách thức đối với khoa học văn học 1970 Hans Robert Jaus (Bản dịch từ tiếng Hung củaTrương Đăng Dung, Tạp chí Văn học nước ngoài, số 2/2002)
2 Song đề của “Mỹ học tiếp nhận”, in trong tập sách “Điểm nhìn người đọc” Philipp Reclam jun. Leipzig 1984 ManfredNaumann (Bản dịch từ tiếng Đức của Huỳnh Vân, Tạp chí Văn học, số 4/1987)
3 Mỹ học tiếp nhận Intrada,Moskva 1996 A.V. Dranov (Bản dịch từ tiếng Nga của Lại Nguyên Ân, Tạp chí Văn học, số 3/2002)
4 Lời nói đầu (Góp phần phê phán khoa kinh tế chính trị) Sự thật, Hà Nội 1981 Karl Marx (Bản dịch tiếng Việt)
5 Tác phẩm và công chúng Đặc san khoa học Văn Hiến    Số 2/2012 Robert Escarpit (Bản dịch của Huỳnh Vân)
6 Quan hệ văn học-hiện thực và vấn đề tác động, tiếp nhận và giao tiếp thẩm mỹ Trongsách “Văn học và hiện thực”(nhiều tác giả) 1990 Huỳnh Vân (Phong Lê chủ biên)
7 Vấn đề tầm đón đợi và xác định tính nghệ thuật trong mỹ học tiếp nhận của Hans Robert Jauss Tạp chí Nghiên cứu văn học Số 3/2009 Huỳnh Vân
8 H.R.Jauss : Lịch sử văn học là lịch sử tiếp nhận Tạp chí Nghien cứu văn học    Số 3/2010 Huỳnh Vân
9 Mối quan hệ biện chứng giữa sáng tác và tiếp nhận văn học trong nhãn quan lý thuyết của Manfesd Naumann Tạp chí Nghiên cứu văn học    Số 3/2013 Huỳnh Vân
10 Nhà văn,bạn đọc và hàng hóa sách hay văn học và sự dị trị Tạp chí văn học    Số 6/1990 Huỳnh Vân
11 Tiếp nhận-Bình diện mới của lý luận văn học Viện Thông tin KHXH 1991 Trần Đình Sử (Nguyễn Văn Dân biên tập và giới thiệu)
12 Tiếp nhận văn học Nxb. Giáo dục 1997 Phương Lựu
13 Ý kiến của Lê – nin về mối quan hệ giữa văn học và đời sống Tạp chí Văn học    Số 4/1971 Nguyễn Văn Hạnh
14 14 Tác phẩm và lịch sử văn học Tạp chí Nghiên cứu văn học    Số 9/2012 ManfredNaumann (Bản dịch của Huỳnh Vân)
15 Nhận xét về tiếp nhận văn học như là sự kiện lịch sử và xã hội Tạp chí khoa học Trường ĐH Văn Hiến ManfredNaumann (Bản dịch của Huỳnh Vân)
16 Văn học Nghệ thuật và sư tiếp nhận Viện Thông tin KHXH 1997 Nguyễn Văn Dân biên tập và giới thiệu

Các đề tài nghiên cứu khoa học:

TT Tên đề tài nghiên cứu/Lĩnh vực ứng dụng Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ,ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 “Lịch sử tiếp nhận thơ mới“ Đã nộp hồ sơ xin xét duyệt tài trợ Qũy phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Nafosted) của Bộ KH&CN. Thành viên
2 Một số vấn dề văn học và ngôn ngữ ở các tỉnh phía Nam 1997 Trung tâm KHXH&NV quốc gia Chủ biên
3 150 năm Tuyên ngôn của Đảng cộng sản – Lý luận và thực tiễn 1997 Trung tâm KHXH&NV quốc gia Thành viên

Các đề tài nghiên cứu:

TT Tên sách/ Tài liệu Nhà xuất bản Năm Chủ biên
1 Xã hội học Đại học quốc gia Hà Nội 2008 Phạm Tất Dong – Lê Ngọc Hùng
2 Nhập môn Xã hội học Đại học quốc gia Hà Nội 2008 Nguyễn Thị Kim Xuyến
3 Xã hội học gia đình Khoa học xã hội 2003 Mai Huy Bích
4 Xã hội học gia đình Tp. Hồ Chí Minh 2006 Hà Văn Tác
5 Xã hội học báo chí Trẻ 2006 Trần Hữu Quang
6 Xã hội học về dư luận xã hội Đại học quốc gia Hà Nội 2006 Nguyễn Quý Thanh

Các đề tài nghiên cứu:

 

 

Trần Thị Thu Vân

--- Giảng Viên ---
Thạc sĩ

Các bài báo:

Sách và tài liệu tham khảo cho sinh viên:

Liên hệ: