Giới thiệu ngành Tâm lý học

line
10 tháng 08 năm 2015
Chuyên ngành: (1) Tham vấn và trị liệu tâm lý

                        (2) Tâm lý học tham vấn và công tác nhân sự

Mã ngành: D310401  
Thời gian:  4 năm Hình thức: Chính quy tập trung
 

1.  TÂM LÝ HỌC LÀ GÌ?

Tâm lý học là một khoa học và một hoạt động nghề nghiệp rất cần cho xã hội và rất thú vị đối với những người có tình thương yêu và quý trọng con người, muốn đem lại hạnh phúc và giảm bớt đau khổ tinh thần cho người khác, muốn giúp con người vượt qua những khó khăn về tâm lý. Nó là một khoa học và một hoạt động nghề nghiệp mang tính nhân đạo cao quý.

Tâm lý học cũng là một khoa học giúp hiểu biết về tâm lý con người để vận dụng có hiệu quả nhân tố con người trong quản lý nhân sự, trong lao động để phát huy được tốt nhất khả năng của con người.

Đồng thời, nó cũng là khoa học giúp mỗi người chúng ta tự hiểu, tự khám phá được tâm lý của bản thân mình và tâm lý của người khác để đối nhân xử thế cho tốt.

2. AI NÊN THEO HỌC NGÀNH TÂM LÝ HỌC?

- Người có tình yêu thương và quý trọng con người.

- Người muốn đem lại hạnh phúc và giảm bớt đau khổ tinh thần cho người khác.

- Người muốn giúp con người vượt qua những khó khăn về tâm lý.

- Người muốn hiểu biết về tâm lý con người.

- Người muốn vận dụng, phát huy có hiệu quả nhân tố con người trong công tác quản lý, trong lao động.

- Người thích tìm hiểu, khám phá tâm lý bản thân và người khác.

- Bạn là người muốn đối nhân xử thế cho tốt.

3.  TẠI SAO NÊN THEO HỌC NGÀNH TÂM LÝ HỌC  TẠI TRƯỜNG ĐH VĂN HIẾN?

- Thương hiệu ngành Tâm lý học Đại học Văn Hiến đã được khẳng định trên thị trường. Hiện nay sinh viên Tâm lý học tốt nghiệp đang nắm giữ nhiều chức vụ tại các bệnh viện Tâm thần, bệnh viện Nhi, bệnh viện đa khoa có khoa tâm lý; tại các trường học; tại các trung tâm tham vấn và trị liệu tâm lý; tại các doanh nghiệp.

- Chương trình học ngành tâm lý học Đại học Văn Hiến có sự kết hợp giữa giảng dạy lý thuyết với đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ, gắn liền với thực tế công việc. Sinh viên được kiến tập thực tế từ năm thứ hai tại các bệnh viên; tại các doanh nghiệp; tại các trường học. Từ năm thứ ba trở đi, sinh viên được học thực hành tổng hợp về nghề nghiệp tại cơ sở: trường học (về tham vấn học đường); bệnh viện tâm thần (về trị liệu tâm lý); các doanh nghiệp (về quản trị nhân sự). Đến năm thứ tư, sinh viên sẽ tiếp tục được thực tập tốt nghiệp 1 tháng tại cơ sở.

- Đội ngũ giảng viên nhiệt tình, có chuyên môn và kinh nghiệm thực tế.

4.  CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

(1) Chuyên ngành Tham vấn và trị liệu tâm lý

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này có thể làm chuyên viên tham vấn và trị liệu tâm lý trong các bệnh viện tâm thần, bệnh viện nhi đồng và bệnh viện đa khoa; có thể làm chuyên viên tham vấn và tư vấn tâm lý trong các trường phổ thông và các trung tâm tư vấn/ tham vấn cộng đồng.

(2) Chuyên ngành Tâm lý học tham vấn và công tác  nhân sự

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này có thể trở thành các chuyên viên quản trị nhân sự trong các doanh nghiệp; có thể trở thành chuyên viên tham vấn và tư vấn tâm lý trong các trường phổ thông và các trung tâm tư vấn/ tham vấn cộng đồng.

Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp bất cứ chuyên ngành nào trong 2 chuyên ngành nói trên đều có thể trở thành giáo viên giảng dạy tâm lý học ở một số trường trung cấp, cao đẳng,…

4.  ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

Hệ Đại học xét tuyển thí sinh thi đại học các khối: A, A1, B, C, D1, 2, 3, 4, 5, 6

5.  HỌC PHÍ

Học phí trong năm học 2014 – 2015 (theo biểu giá chung của nhà trường).

6.  CHƯƠNG TRÌNH HỌC

(1) Chuyên ngành Tham vấn và trị liệu tâm lý

Phần giáo dục đại cương và khối kiến thức cơ sở của cả 2 chuyên ngành đều phải học các môn như: Sinh lý học hoạt động thần kinh cấp cao, Tâm lý học đại cương, Các phương pháp nghiên cứu của tâm lý học, Tâm lý học phát triển, Tâm lý học giới và giới tính, Tâm lý học nhân cách, Tâm lý học xã hội, Tâm lý học gia đình,….

Bên cạnh đó, chương trình đào tạo chuyên ngành Tham vấn và trị liệu tâm lý của Đại học Văn Hiến có các môn học chuyên sâu sau: Tâm lý học y học; Tâm lý học lâm sàng; Tâm lý học thần kinh, Trị liệu tâm lý người lớn; Trị liệu tâm lý trẻ em, Thực hành trị liệu tâm lý trong bệnh viện ….

(2) Chuyên ngành Tâm lý học tham vấn và công tác nhân sự

Phần giáo dục đại cương và khối kiến thức cơ sở của cả 2 chuyên ngành nói trên đều phải học các môn như: Sinh lý học hoạt động thần kinh cấp cao, Tâm lý học đại cương, Các phương pháp nghiên cứu của tâm lý học, Tâm lý học phát triển, Tâm lý học giới và giới tính, Tâm lý học nhân cách, Tâm lý học xã hội, Tâm lý học gia đình,….

Bên cạnh đó, chương trình đào tạo chuyên ngành này của Đại học Văn Hiến có các môn chuyên sâu sau đây: Tâm lý học lao động; Tâm lý học quản lý; Tâm lý học quản trị kinh doanh; Cấu trúc chung của doanh nghiệp và chức năng, chức danh của từng bộ phận; Nghiệp vụ quản trị nhân sự; Tâm lý học quản trị nhân sự; Luật lao động và luật công đoàn; Nghiệp vụ hành chính văn phòng; Thực hành quản trị nhân sự trong doanh nghiệp; Thực tập quản trị nhân sự trong doanh nghiệp,…

7.  PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Chương trình đào tạo hiện nay được thiết kế theo hệ thống tín chỉ nên phương pháp chủ đạo xuyên suốt chương trình là đề cao khả năng tự học, tư duy độc lập của sinh viên với sự hướng dẫn về phương pháp tư duy, thực hành của giảng viên.

Phương pháp đào tạo bám sát vào thực tế, đề cao khả năng thực hành của sinh viên.

(1) Chuyên ngành Tham vấn và trị liệu tâm lý

Để sinh viên tự tin trong việc chọn chuyên ngành Tham vấn và trị liệu tâm lý hành nghề trong các bệnh viện tâm thần và bệnh viện nhi đồng, trong 2 năm đầu của khóa đào tạo, nhà trường tổ chức cho sinh viên tham quan thực tế trị liệu tâm lý ở một bệnh viện tâm thần và bệnh viện Nhi đồng. Qua tham quan thực tế, sinh viên thấy được bệnh nhân tâm thần, bác sĩ tâm thần, người nhà bệnh nhân  tâm thần và trị liệu tâm lý là như thế nào để quyết định có chọn chuyên ngành này học hay không.

Đồng thời, để sinh viên có được kỹ năng thực hành trị liệu tâm lý trong bệnh viện, nhà trường rất coi trọng việc dạy thực hành cho sinh viên trong khi dạy lý thuyết ở trên lớp và đặc biệt tổ chức cho sinh viên thực hiện một đợt thực hành liên tục trong 2 tháng liền tại các bệnh viện tâm thần và bệnh viện Nhi đồng. Đợt thực tập tốt nghiệp cuối khóa trong một tháng ở một bệnh viện nào đó là để kiểm tra và đánh giá năng lực thực hành nghiệp vụ của sinh viên chuyên ngành này, giúp sinh viên có thể hòa nhập nhanh chóng vào các công việc sau khi ra trường.

(2) Chuyên ngành Tâm lý học tham vấn và công tác nhân sự

Nhằm giúp sinh viên tự tin trong lựa chọn chuyên ngành này để học, trong 2 năm đầu, nhà trường cũng tổ chức cho sinh viên đi tham quan một số doanh nghiệp để sinh viên biết được thế nào là doanh nghiệp, công nhân, nhân viên làm việc như thế nào và hoạt động quản trị nhân sự là như thế nào.

Đồng thời, để sinh viên chuyên ngành này có được kỹ năng thực hành nghiệp vụ quản trị nhân sự trong doanh nghiệp, nhà trường coi trọng việc dạy và học lý thuyết phải gắn liền với thực hành ngay tại lớp học và nhất là tại doanh nghiệp. Sinh viên có một đợt thực hành liên tục trong 2 tháng ở  một doanh nghiệp trước khi đi thực tập tốt nghiệp ở một doanh nghiệp khác, giúp sinh viên có thể hòa nhập nhanh chóng vào các công việc sau khi ra trường.

8.  KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

Sinh viên sẽ được đánh giá theo nhiều cách khác nhau để đảm bảo rằng các bạn có thể đạt được những kĩ năng cần thiết của: cử nhân Tâm lý học chuyên ngành Tham vấn và trị liệu tâm lý, cử nhân Tâm lý học chuyên ngành Tâm lý học tham và công tác nhân sự. Trong mỗi môn học sẽ có các bài kiểm tra giữa kỳ, bài thi cuối kỳ, trong những môn trọng tâm của chuyên ngành, sinh viên phải thực hiện được các bài seminar tại lớp, vận dụng kiến thức trong việc thực hành tại lớp trên một tình huống nào đó. Ngoài ra, sinh viên còn được đánh giá bằng thực hành, thực tập tại cơ sở về trị liệu tâm lý (đối với chuyên ngành Tham vấn và trị liệu tâm lý) và về quản trị nhân sự (đối với chuyên ngành Tâm lý học tham vấn và công tác nhân sự).

Góp ý
các tin liên quan
quang cao